Algemene Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van kracht op alle reserveringen en verrichtte diensten.

Wij verwachten dat u vooraf aan uw afspraak kennis hebt genomen en akkoord gaat met onderstaande bepalingen.

 

1. RESERVERINGEN
Reserveren voor een afspraak kan telefonisch, online of via de mail. De reservering is definitief op de datum van
de telefonische aanmelding of online reservering.

2. ECHOCONSULT

Een echo in onze praktijk is geen medische handeling, advies of beoordeling. Er wordt dan ook niet gezocht naar afwijkingen bij de zwangere en/of bij de baby. Pretecho B-Flow is op geen enkele wijze aansprakelijk voor achteraf gebleken afwijkingen.

De volledige verantwoordelijkheid van je zwangerschap is en blijft bij je behandelend verloskundige en/of arts. Geen enkele uitspraak tijdens de pretecho kan worden gezien als medische beoordeling.

De afspraak is een vrije keus. Vooraf wordt gekozen voor een van de echo‘s of pakketten. Bij een geslachtsbepaling va. 17 weken kunnen wij met 98% betrouwbaarheid het geslacht voorspellen. Aan de gegeven beoordeling kunnen geen rechten worden ontleend.

3. BETALING
De betaling geschiedt middels Ideal, of tijdens de afspraak (pin/contant).

4. DOORGANG CONSULT
Annulering door de cliënt dient minimaal 24 uur voor de afspraak plaats te vinden. Anders zal de
helft van de kosten in rekening worden gebracht.

5. AANSPRAKELIJKHEID
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade of letsel, door welke oorzaak dan ook. Tevens aanvaren wij geen aansprakelijkheid voor
de door de deelnemers gemaakte kosten of vergoeding.

6. RESULTAAT

Met 3D/4D kan het wat lastiger zijn het kindje goed in beeld te brengen. de reden hiervan kan zijn; doordat de baby erg beweeglijk is, met de handjes voor het gezicht ligt, van ons afkijkt, met het neusje tegen de placenta ligt etc.

Mocht het zo zijn dat het onmogelijk is om een 3D plaatje van het gezichtje te krijgen dan komen jullie hiervoor gewoon één keer gratis terug.